Yoga integrală

Cu toţi dorim fericire adevărată şi durabilă. Găsim această fericire în multe moduri în funcţie de nivelul de dezvoltare spirituală pe care l-am atins la momentul respectiv. Este important să realizezi fericirea adevărată. O cale spirituală adevărată şi eficientă va oferi căi şi modalităţi de dezvoltare a tuturor aspectelor fiinţei noastre astfel încât să putem să realizăm fericirea adevărată prin împlinirea tuturor aspectelor personalităţii noastre, fizice, emoţionale, intelectuale şi spirituale.

În yoga, trupul, emoţiile, mintea şi intelectul au nevoie de dezvoltare optimă, astfel încât să poată funcţiona în perfectă armonie unele cu altele. Când aceasta se petrece, fiinţa poate trăi fericită în adevăratul sens al cuvântului. Atunci trupul, emoţiile, mintea şi intelectul pot fi utilizate ca instrumente de transcendere a limitelor şi de experimentare a Divinului.

Toate tradiţiile sipituale ale lumii sunt de accord că fericirea durabilă poate fi realizată doar prin cunoaşterea a ceea ce este permanent, etern, cu alte cuvinte, a Divinului, care este esenţa Supremă a tuturor fiinţelor şi sursa Vieţii. În timp, oamenii au găsit termeni pentru această Realitate cum sunt “Sinele”, “Natura Ultimă”, “Brahman”, “Conştiinţa Cosmică”, “Infinitul”, “Nirvana”.

Noi oferim un curs de yoga integrativă. Acesta este o combinaţie inteligentă de metode specifice tradiţionale menite să asigure dezvoltarea sănătoasă a fiecărui nivel al fiinţei umane: fizic, emoţional, mental, intelectual şi spiritual.

Yoga integrativă este un sistem ştiinţific ce pune laolaltă diferite branşe sau forme de yoga pentru a atinge bogăţia completă şi perfectă a tuturor calităţilor potenţiale superioare ale persoanei.

Iată unele forme de yoga la care cursul nostru ne poate oferi acces:

HATHA YOGA

Care implică:

  • posturi corporale speciale, ce au efecte benefice complexe (ASANAS);
  • relaxare profundă (SHAVASANA);
  • controlul şi ritmarea respiraţiei (PRANAYAMA);
  • metode esenţiale de purificare (KRIYAS);
  • exerciţii de focalizare mentală menite să îmbunătăţească armonia fizică într-un trup suplu şi relaxat (MEDITATION)

Toate aceste exerciţii împreună măresc vitalitatea, asigură sănătate perfectă şi vindecă diversele boli.

Printr-o dietă adecvată, corpul fizic este gradat purificat în întregime, ceea ce va îndepărta impurităţile şi toxinele şi va ajuta trupul să asimileze şi să utilizeze vitamine şi minerale. Prin urmare, trupul şi mintea vor fi complet purificate şi practicantul va atinge în scurt timp controlul minţii.

KARMA YOGA

Aceasta este calea detaşării în acţiune, care face posibilă conexiunea practicantului, prin rezonanţă, cu energiile divine, infinite. Astfel, prin acţiunile şi datoriile sociale zilnice realizate fără ataşament sau dorinţa posesiunii asupra rezultatelor sau efectelor acţiunilor, yoghinul îşi poate purifica constant mintea şi îşi accelerează procesul evoluţiei.

Când mintea şi inima devin destul de pure, karma yoghinul devine un instrument perfect conştient de sine, în interiorul căruia şi prin care Divinul se poate manifesta şi materializa diferite acţiuni. Prin asemenea acţiuni, stimulate de spiritul sublim de devoţiune, yoginul merge dincolo de individualitatea sa şi experimentează starea de comuniune cu Dumnezeu.

BHAKTI YOGA

Aceasta este calea iubirii nesfârşite şi a devoţiunii afectuoase faţă de Dumnezeu, faţă de o apariţie divină sau un maestru spiritual şi chiar faţă de scânteia divină a fiinţei umane, sub forma Sinelui Supreme etern (Atman).

Prin intermediul iubirii, ce infuzează constant atât gândirea cât şi simţirea şi este dăruită necondiţionat lui Dumnezeu, fiinţa umană se va uni în final cu iubirea divină infinită şi, transcenzând personalitatea sa închisă, va realiza starea de Conştiinţă Cosmică.

Calea Bhakti sau devoţiunea nesfârşită care direcţionează întreaga noastră iubire către Dumnezeu, sau diferitele sale aspecte/aparenţe, poate fi uşor practicată de fiecare. Tot ceea ce avem nevoie este credinţa puternică şi amintirea constantă a lui Dumnezeu prin iubirea noastră continuă faţă de El.

RAJA YOGA

Aceasta este calea focalizării intense, a meditaţiei profunde şi a deplinului control al minţii. Această formă de YOGA este bazată pe perfecţiunea morală şi etică, pe controlul perfect al simţurilor, care va conduce gradat la o stare de meditaţie, în care mintea va fi liniştită şi la adăpost de fluctuaţiile neplăcute. La asemenea stadii, odată ce această stare este perfect realizată, toate limitările sunt transcense şi, prin fuziunea profundă cu Mintea Divină a Macrocosmosului, yoghinul va experimenta starea de conştiinţă supremă sau de extaz ultim, cunoscută în yoga ca Samadhi.

MANTRA YOGA

Este calea rezonanţei inefabile cu anumite rezonanţe sublime specifice ale manifestării, prin rostirea unui anumit sunet specific, cunoscut ca MANTRA. O MANTRA este un sunet modulat care reprezintă un anumit aspect specific al energiei sau un tărâm secret al manifestării din Macrocosmos. Focalizarea mentală potrivită în rostirea unei anumite Mantra va face yoghinul capabil să simtă o stare inefabilă de rezonanţă sau unison în întreaga sa fiinţă şi astfel el va fi conectat profund şi inefabil la REALITATEA DIVINĂ.

JNANA YOGA

Este calea cunoaşterii intelectuale superioare, calea înţelepciunii. Constă în auto-cunoaşterea perfectă şi analiza detaşată, care va conduce gradat la trezirea spirituală completă. Yoghinul pe această cale va dobândi devreme, încă din primele stadii,cunoaşterea Sinelui Suprem (ATMAN) şi astfel nu va mai vedea identitatea cu trupul, psihicul, mintea sau egoul. Prin revelarea completă a Sinelui său nesfârşit (ATMAN), el se va uni cu Esenţa Divină din fiinţa sa; astfel el va recunoaşte pretutindeni Esenţa Divină ce-l înconjoară şi va atinge Unicitatea, sursa extazului.

TANTRA YOGA

Tantra este mult mai mult decât erotism. Tantra este calea spirituală care ne învaţă adevărata artă de a trăi şi de a spune DA vieţii în toate aspectele sale. Tantra ne învaţă cum să trăim viaţa în orice moment cu intensitate, conştiinţă deplină şi detaşare şi cum, cu iubire şi înţelegerea, ne putem abandona fluxului vieţii. Astfel, Viaţa însăşi devine o lecţie continuă şi plină de bucurie, învăţându-ne tot ceea ce avem nevoie să cunoaştem, transformându-ne în bine, susţinându-ne în realizarea întregului nostru potenţial şi conducându-ne la perfecţiune. Tantra este o cale spirituală care poate fi învăţată de toţi!

Scopul realizării spirituale prin sadhana tantrică sau practica spirituală este starea plenară de uniune cu Realitatea Supremă a lui Dumnezeu Tatăl, a cărui natură este Sat-Chit-Ananda (Pură Existenţă- Pură Conştiinţă- Pură Beatitudine). În tradiţia tantrică această natură a realităţii divine este denumită Cit şi denotă, dintr-o anumită perspectivă, puterea sau forţa infinită a Conştiinţei lui Dumnezeu.

MAHA VIDYA YOGA

Vorbind din punct de vedere esenţial, această tradiţie spirituală tantrică (tantra sadhana) are ca scop dobândirea unui control „magic”asupra forţelor şi energiilor subtile care animează neîncetat şi pune în mişcare atât microcosmosul fiinţei umane cât şi Macrocosmosul în multiplele sale aspecte, printr-o conexiune plină de credinţă cu unul sau mai multe din cele 10 aspecte (Mari puteri cosmice) ale expresiei divine în manifestare.

KUNDALINI YOGA

Kundalini este energia care există într-o stare latentă în om la baza coloanei vertebrale. Când această forţă este „trezită”, se ridică (sau coboară când persoana practică postura de stat pe cap „Shirshasana”). Se mişcă de-a lungul axului central al corpului (coloana vertebrală) spre centrul coronar sau lotusul din vârful capului (Sahasrara chakra). Tradiţia yoghină menţionează existenţa a 7 centri energetici (chakras), ale căror nivele cuprind Paşi sau faze ale procesului creaţiei.

Kundalini este prezentă în trupul fiecărei persoane ca aspect al Puterii Transcendente care precedă şi penetrează întregul Macrocosmos.

Ca o concluzie, putem spune că Yoga integrativă este o sinteză a tuturor formelor de Yoga. Ea ţinteşte în principal la un trup perfect, complet sănătos şi viguros, o minte clară şi puternică, calmă şi controlată; un intelect rafinat şi vivace, ascuţit ca o lamă de oţel, o inimă plină de iubire şi compasiune, care este capabilă să trăiască prin empatie starea spirituală de tovărăşie (fraternitate), o viaţă plină de idealuri sublime, dedicate bunăstării şi fericirii celorlalţi, în care aspiraţia realizării Sinelui etern interior prevalează mereu.