De ce să Practicăm Yoga

Yoga poate să ofere o stare de sănătate şi armonie trupească dacă este practicată corect şi perseverent. Oferă de fapt nenumărate modalităţi de îmbunătăţire a vieţii şi destinului nostru, de dezvoltare a personalităţii şi atingerea cunoaşterii de sine.

Yoga poate amplifica starea noastră de conştiinţă şi ne invită la o experienţă spirituală a fiinţei noastre. Aspectele sublime pe care practica Yoga poate să le trezească în noi vor aduce o amprentă unică ce ne ajută să descoperim sensul divin al vieţii noastre integrate în Absolut.

Unele dintre beneficiile practicii Yoga:

 • elimină stresul;
 • elimină tensiunea psihică, depresia şi nevroza;
 • vindecă multe boli şi disfuncţionalităţi ale corpului fizic;
 • amplifică memoria şi capacităţile mentale;
 • echilibrează toate structurile fiinţei umane;
 • stimulează imunitatea;
 • induce o stare profundă de calm şi pace interioară;
 • deschide calea spre înţelepciune;
 • eliberează fiinţa de prejudecăţi, inhibiţii şi limitări;
 • îmbunătăţeşte capacitatea de a comunica cu ceilalţi;
 • armonizează sexualitatea;
 • activează voinţa;
 • amplifică încrederea în sine;
 • facilitează succesul şi realizarea;
 • armonizează structura fizică şi elimină excesul ponderal;
 • întăreşte musculatura;
 • creşte concentrarea;
 • trezeşte şi amplifică capacitatea de a iubi;
 • deschide fiinţa către comuniunea spirituală autentică cu Dumnezeu şi cu Universul.

Yoga implică, de asemenea, si căutarea răspunsurilor la întrebări existenţiale care i-au preocupat pe oameni de la începutul timpurilor: „De ce m-am născut?”, „Care este sensul vieţii mele?”, „Ce se va petrece după moarte?”, „Cine sunt eu?” Scopul originar al disciplinei YOGA este acela de a ne învăţa să punem corect şi plin de sens întrebările menţionate mai sus şi de a ne învăţa cum să descoperim adevărul ultim despre fiinţa umană, viaţă şi univers.

Yoga ca metodă de eliberare a spiritului

Pentru Orient, realizarea şi maturizarea spirituală este considerată unicul ţel al vieţii, de asemenea este unicul mod de a scoate fiinţa umană din ciclul încarnărilor şi al morţii. Prin urmare, YOGA prevalează ca o metodă a realizării spirituale.

O asemenea realizare extraordinară poate fi atinsă doar după dobândirea cunoaşterii şi a controlului asupra componentelor fiinţei umane, prin intermediul unor metode stricte. Cele mai importante părţi ale corpului sunt acelea care rămân după moarte, de exemplu, corpul subtil care va dispărea doar după eliberarea finală, când singurul care va supravieţui va fi intelectul purificat şi absolut, conştiinţa necondiţionată PURĂ EXISTENŢĂ- PURĂ CONŞTIINŢĂ- PURĂ BEATITUDINE, SAT- CIT- ANANDA.

În realizarea eliberării spirituale, esenţa individuală supremă ATMAN (Sinele nostru Suprem etern) se uneşte cu Principiul Suprem PARATMAN sau BRAHMAN (Dumnezeu), dar totuşi nu dispare.

Indiferent de căile Yoga, toate conduc la acelaşi unic ţel: Supremul.

Yoga oferă o cale de introspecţie profundă care are ca ţel Adevărul. Noi toţi dorim să ne cunoaştem pe noi înşine, cel puţin până într-un anumit punct, dar nu este oare aceasta o iluzie?

Yoga conferă libertatea interioară şi înţelegerea faptului că totul este posibil, deşi nu totul este permis. Fiind supuşi unor legi inexorabile, ca fiinţe umane, noi toţi suntem limitaţi şi neputincioşi când ne confruntăm cu dificultăţile vieţii. YOGA induce forţa şi energia de a ne ocupa de aceste încercări ale vieţii. În plus, YOGA ne face capabili să ne depăşim condiţia umană şi să ne revelăm natura divină, Sinele Divin interior (Jivatman).

Yoga urmăreşte dobândirea cunoaşterii directe, imediate a adevărului ultim cu privire la om, existenţă şi Univers.

Yoga este o ştiinţă a nemuririi. Conţine metode de a deveni complet conştienţi de aspectele misterioase ale fiinţei umane. Permite angajarea tuturor potenţialităţilor ascunse din noi înşine, pentru eliminarea limitărilor datorate egoului, pentru aprofundarea autocunoaşterii şi realizarea nemuririi.

Yoga conduce la beatitudine (Samadhi). Deşi acest cuvânt există şi este comun în fiecare limbă, cuvântul „samadhi” denotă o stare accesibilă doar unui număr mic de oameni. Experimentarea acestei beatitudini înseamnă să fii în deplină rezonanţă cu energiile benefice ale Universului. Prin realizarea stării de samadhi sau beatitudine deplină, yoginul dobândeşte confirmarea „completitudinii”. Aceasta se petrece când are loc fuziunea dintre esenţa ultimă a omului şi esenţa Universală Macrocosmică Supremă, Dumnezeu.

Nu există dezavantaje.

Scopul originar al disciplinei YOGA este acela de a ne învăţa să ne punem corect şi plin de sens întrebările menţionate mai sus şi acela de a ne învăţa cum să descoperim adevărul ultim despre fiinţa umană, viaţă şi univers.